Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné nám. 1
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Wolkerova 10
085 41 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Jiráskova 5
085 27 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Ul. L. Svobodu 16
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Pod Vinbargom 1
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Žiacka a učiteľská knižnica
Majer 5
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Komenského 23
085 13 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Komenského 5
085 78 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica pri ZŠ Richvald

085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Pod papierňou 1
085 83 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Ul. T. Ševčenka 3
085 55 BardejovFilter lokality: Bardejov
Knižnica pri Základnej umeleckej škole Michala Vileca
Hurbanova 10
085 44 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Komenského 5
085 28 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Slovenská 5
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Komenského 5
085 42 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Pod Vinbargom
085 26 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Hviezdoslavova 11
085 84 BardejovFilter lokality: Bardejov
Knižnica pri Šarišskom múzeu
Radničné námestie č. 13
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Lekárska knižnica NsP
Sv. Jakuba 21
085 21 BardejovFilter lokality: Bardejov
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 7501
BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Pod Papierňou
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Knižnica
Dlhý rad 12
085 45 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Pod papierňou 2671
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica
Jiráskova 12
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica Terra Librorum
Pod Vinbargom 3
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Školská knižnica SŠJH v Bardejove
Slovenská 5
085 01 BardejovFilter lokality: Bardejov
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ