Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Školská knižnica pri ZŠ s MŠ

Detail knižnice:
Školská knižnica pri ZŠ s MŠ
č. 18
966 71 Župkov

045/6866130školská žiacka-učiteľská-obecná

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ