Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava 15Filter lokality: Bratislava 15
Knižnica MZV SR
Hlboká cesta 2
833 36 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava IFilter lokality: Bratislava I
Knižnica-odbor informatiky Protimonopolného úradu SR
Drieňova 24
826 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Odborná knižnica MF SR
Štefanovičova 5, P.O.Box 82
817 82 Bratislava 15Filter lokality: Bratislava 15
Knižnica Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
Drieňova 24
820 09 Bratislava 2Filter lokality: Bratislava 2
Knižnica Ministerstva spravodlivosti SR
Župné nám. 13
813 11 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Odbor patentových fondov Úradu priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 05 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Vedeckoinformačné stredisko MO SR
Kutuzovova 8
832 47 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Najvyššieho súdu SR
Župné nám. 13
814 90 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Štatistického úradu SR
Miletičova 3
824 67 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ministerstva hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica SARIO
Martinčekova 17
821 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Pracovisko VTEI - Poštový úrad
1. mája 16
010 01 ŽilinaFilter lokality: Žilina
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ