Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Pamiatkového ústavu
Cesta na Červený most 6
814 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Filozofického ústavu SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Elektrotechnického ústavu SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu vied o Zemi SAV
Dúbravská cesta 9. P.O.Box 106
840 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Fyzikálneho ústavu SAV
Dúbravská cesta 9
842 28 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu etnológie SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu mikrobiológie SAV
Štefánikova 3
814 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Slavistickom kabinete SAV
Panská 26
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Geografickom ústave SAV
Štefánikova 49
814 73 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu experim. fytopatológie a entomológie SAV
Nádražná 52
900 28 Ivánka pri DunajiFilter lokality: Ivánka pri Dunaji
Knižnica Ústavu pre výskum srdca SAV
Dúbravská cesta 9
842 33 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Prognostického ústavu SAV - Centrum spoločenských a psychologických vied
Šancová 56
811 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV
Dúbravská cesta 9/6319
845 13 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Botanického ústavu SAV
Dúbravská cesta 14
842 23 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri ZIS Historického ústavu SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
842 37 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu experimentálnej onkológie SAV
Vlárska 7
833 91 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Ústavná knižnica - ZIS Parazitologického ústavu SAV
Hlinkova 3
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica pri Neurobiologickom ústave SAV
Šoltésovej 4
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica pri Ústave experimetnálnej fyziky SAV
Watsonova 47
043 53 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
842 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV
Pánska 26
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu experimentálnej farmakológie SAV
Dúbravská cesta 9
842 16 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave molekulárnej biológie SAV
Dúbravská cesta 21
842 51 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Archeologickom ústave SAV
Akademická 2
949 21 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica pri Útvare vedeckých informácií - Virolog. ústave SAV
Dúbravská cesta 9
842 45 BratislavaFilter lokality: Bratislava
ZIS VTEI Ústavu teórie riadenia a robotiky SAV
Dúbravská cesta 9
842 37 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Základné informačné stredisko Geofyzikálneho ústavu SAV
Dúbravská cesta 9
842 28 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave hudobnej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 05 Bratislava 4Filter lokality: Bratislava 4
Knižnica Encyklopedického ústavu SAV
Dúbravská cesta 9
842 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Sociologickom ústave SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu svetovej lit.SAV
Konventná 13
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Chemickom ústave SAV
Dúbravská cesta 9
842 38 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Kabinete divadla a filmu SAV
Dúbravská cesta 9
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 BratislavaFilter lokality: Bratislava
ZIS VTEI Ústavu materiálového výskumu SAV a Ústavu geotechniky SAV
Watsonova 47
043 53 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV
Moyzesova 61
900 28 Ivanka pri DunajiFilter lokality: Ivanka pri Dunaji
Knižnica pri Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom
Matúškova 21
833 16 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Štátnom veterinárnom ústave
Akademická 3
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica pri Divadelnom ústave
Jakubovo nám. 12
813 57 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Príručná knižnica ÚIaPŠ
Staré grunty 52
842 44 BratislavaFilter lokality: Bratislava
ÚVTIP - knižnica
Samova 9
950 10 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica pri VÚEPP - útvar VTEI
Trenčianska 55
824 80 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Referát vedeckého sekretára - knižnica
T. G. Masaryka 22
960 01 ZvolenFilter lokality: Zvolen
Knižnica pri VÚP
Priemyslená 4,P.O.Box 25
824 75 Bratislava 26Filter lokality: Bratislava 26
Knižnica Výskum.ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica – NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 PiešťanyFilter lokality: Piešťany
Knižnica pri VÚTPaHP
Mládežnícka 36
974 21 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Základné informačné stredisko VTI pri VÚVM
Hlinkova 1/A
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Odborné inf. strdisko pre vinohradníctvo a vinárstvo
Matúškova 25
833 11 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Oddelenie vedeckovýskumných informácií VÚVH
Nábr. arm.gen.L.Svobodu 5
812 49 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica OVTI VÚŽV
Hlohovská 2
949 92 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica pri VÚ agroekológie
Špitálska 1273
071 01 MichalovceFilter lokality: Michalovce
Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany VÚPSVR
Špitálska 6
812 41 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Výskumnom ústave zváračskom
Račianska 71
832 59 Bratislava 3Filter lokality: Bratislava 3
Lekárska knižncia VÚRCH
Nábr. I. Krasku 4
921 01 PiešťanyFilter lokality: Piešťany
Odborové informačné stredisko Geod. a kartografického ústavu
Chlumeckého 4
827 45 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Študovňa Slovenského ústavu technickej normalizácia
Karloveská 63
840 00 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky
Nám. SNP 12
812 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Hudobného centra
Michalská 10
815 36 Bratislava IFilter lokality: Bratislava I
Knižnica MIC
Pionierska 4
812 46 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Astronomického ústavu SAV

059 60 Tatranská LomnicaFilter lokality: Tatranská Lomnica
Knižnica - Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou 178,p. Slepčany
951 52 Vieska nad ŽitavouFilter lokality: Vieska nad Žitavou
Odborná knižnica Topografického ústavu armády SR
Ružová 113
975 53 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Vedecká knižnica VHÚ
VHÚ, P.O.Box 59, Pošta 3
830 00 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Oddelenie informačných služieb VTÚ
VTÚ, Ul.kpt. Nálepku
031 01 Liptovský MikulášFilter lokality: Liptovský Mikuláš
Knižnica Vojenskej ozdravovne
Vojenská ozdravovňa
059 53 Tatranské MatliareFilter lokality: Tatranské Matliare
Knižnica Ekonomického ústavu SAV
Šancova 56
811 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Domova sociálnych služieb pre dospelých
SNP. 38
900 84 BáhoňFilter lokality: Báhoň
Knižnica Matematického ústavu SAV
Štefánikova 49
814 73 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu geotechniky SAV
Watsonova 45
043 53 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Biomedicínskeho centra SAV
Dúbravská cesta 9
845 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ