Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty
Kalinčiakova 8
832 32 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Nám. 1. mája 1
810 00 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK
Račianska 59
813 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Bratislavskej vysokej školy práva
Tomášikova 20
821 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Strojníckej fakulty STU
Nám. slobody 17
812 31 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Univerzitná knižnica Univerzity J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 KomárnoFilter lokality: Komárno
Akademická knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažérstva
Štafániková 32
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Katolická univerzita, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1
034 01 RužomberokFilter lokality: Ružomberok
Knižnica Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64
911 01 TrenčínFilter lokality: Trenčín
Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
Horný Šianec 9
911 01 TrenčínFilter lokality: Trenčín
Univerzitná knižnica
Hajdóczyho ul. č.1
917 01 TrnavaFilter lokality: Trnava
Bratislavská medzinárodná škola liberárnych štúdií
Grösslingova 53
811 09 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Fakultá knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
Kollárova 10
917 01 TrnavaFilter lokality: Trnava
Fakultá knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Kostolná 1, P.O.Box 173
814 99 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 TrnavaFilter lokality: Trnava
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. novembra 1
081 85 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU
Radlinského 11
813 68 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ