Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
Štúrova 2
960 53 ZvolenFilter lokality: Zvolen
Knižnica Ústavu krajinnej ekológie SAV
Štefánikova 3, P.O. Box 254
814 99 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Spoločenskovedného ústavu SAV
Karpatská 5
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3
833 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu dejín umenia SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu orientalistiky SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV
Sienkiewiczova 1
813 71 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9
845 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ