Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Odbor patentových fondov Úradu priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 05 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Jilemnického 48
974 04 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Knižnica Múzea SNP
Kapitulská 23
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Zborová knižnica Evanjelického a. v. cirk. zboru
Lazovná 40
974 00 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Knižnica pri VÚTPaHP
Mládežnícka 36
974 21 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Špeciálna knižnica ZEC v SR
Ružová 13
974 11 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Mládežnicka č. 51
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Pod Banošom 80
974 11 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica Strednej zdravotníckej školy
Tajovského 24
974 29 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica ZŠ J. G. Tajovského
Gaštanová 12
974 09 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica pri ZŠ Sitnianska 32
Sitnianska 32
974 11 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Spojová 14
974 04 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Spojová 14
974 04 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica ZŠ
Ďumbierska 17
974 11 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Bakossova 5
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Hurbanova 9
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Kremnička 10
974 05 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica pri Základnej škole,Moskovská 2,Ban. Bystrica
Moskovská 2
974 04 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Knižnica pri Stredoslovenskej galérii
Dolná 8
975 90 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica pri SOŠ hotelových služieb a obchodu
Školská 5
975 90 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Knižnica Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
Lazovná 10
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Školská knižnica
Trieda SNP 20
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ