Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Podtatranská knižnica
Podtatranská 1548/1
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Mnoheľová 833/26
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Dlhé hony 3522/2
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Partizánska 2
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Letná 3453/34
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Ul. Francisciho 832/21
058 57 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Dostojevského 2616/25
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Ul. Fraňa Kráľa 2
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Ul. Mládeže 2350/7
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Komenského 2210
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Francisciho 910/8
058 37 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Letná 3453/34
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Jarná ul. 3168/13
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Koperníkova 21
059 51 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Spišská Sobota, Vagonárska 1600
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Tajovského 2764/17
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Murgašova 94
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Kukučínova 483/12
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Kukučínova 4239/1
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
ul. D. Tatarku 4666/7
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Okružná 761/25
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Mnoheľová 23
058 46 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Levočská 5
058 50 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Šrobárova 20
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Knižnica Tatranskej galérie
Alžbetina 30
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Knižnica Podtatranského múzea v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Knižnica Ústavu TaRCH Poprad Kvetnica
Ústav TaRCH Poprad - Kvetnica
058 87 PopradFilter lokality: Poprad
Lekárska knižnica
NsP, Banícka 803/28
058 45 PopradFilter lokality: Poprad
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 1298
PopradFilter lokality: Poprad
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 4564
PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica Súkromného gymnázia
Rovná 597/15
058 01 PopradFilter lokality: Poprad
Školská knižnica
Letná 3453/34
058 01 PopradFilter lokality: Poprad