Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR

Detail knižnice:
Knižnica Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava 15

02/59494708

barbora.svecova@mindop.sk
www.mindop.sk
špeciálna knižnica úradu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ