Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Odborná knižnica MF SR

Detail knižnice:
Odborná knižnica MF SR
Štefanovičova 5, P.O.Box 82
817 82 Bratislava 15

02/59583032
02/52498042
mpracna@mfsr.sk

špeciálna knižnica úradu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ