Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Detail knižnice:
Knižnica Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
Drieňova 24
820 09 Bratislava 2

02/48297311

biela@privatiz.gov.sk
www.privatiz.gov.sk
špeciálna knižnica úradu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ