Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Odbor patentových fondov Úradu priemyselného vlastníctva SR

Detail knižnice:
Odbor patentových fondov Úradu priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 05 Banská Bystrica

048/4300124
048/4132563
kniznica@indprop.gov.sk
www.upv.sk
špeciálna knižnica úradu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ