Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Vedeckoinformačné stredisko MO SR

Detail knižnice:
Vedeckoinformačné stredisko MO SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

02/44250320

sabovat@mod.gov.sk
www.mod.gov.sk
špeciálna knižnica úradu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ