Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Najvyššieho súdu SR

Detail knižnice:
Knižnica Najvyššieho súdu SR
Župné nám. 13
814 90 Bratislava


02/54411535
nssr.kniznica@justice.gov.sk

špeciálna knižnica úradu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ