Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Ústavného súdu Slovenskej republiky

Detail knižnice:
Knižnica Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice
31947000
055/7207252

kniznica@concourt.sk
www.ustavnysud.sk/kniznica
špeciálna knižnica úradu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ