Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica pri Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom

Detail knižnice:
Knižnica pri Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom

900 41 Rovinka

02/45980280-2
02/45980524
sktc_106@ba.telecom.sk

špeciálna technická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ