Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Technická knižnica pri Hornonitr.baniach,a.s.

Detail knižnice:
Technická knižnica pri Hornonitr.baniach,a.s.
Baňa Cígeľ-odštepný závod
971 65 Prievidza

046/5423111-7špeciálna technická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ