Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica pri Sklotexe,a.s.

Detail knižnice:
Knižnica pri Sklotexe,a.s.
Priemyselná 306/9
050 01 Revúca

058/4422241
058/4422894
zalcer@lykotex.sk

špeciálna technická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ