Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica pri Výskumnom ústave pre petrochémiu,a.s.

Detail knižnice:
Knižnica pri Výskumnom ústave pre petrochémiu,a.s.
Nábrežná 4
971 04 Prievidza

046/5430841
046/5430261


špeciálna technická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ