Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Technická knižnica ŽOS Vrútky, a. s.

Detail knižnice:
Technická knižnica ŽOS Vrútky, a. s.
Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky

043/4205304
043/4281559
zos-vrutky@zos-vrutky.sk

špeciálna technická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ