Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK

Detail knižnice:
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova 2
811 02 Bratislava 1

02/ 9013 2111

uk@fphil.uniba.sk
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ