Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Knižnica pri Slovenskom poľnohospodárskom múzeu

Detail knižnice:
Knižnica pri Slovenskom poľnohospodárskom múzeu
Dlhá 92
950 50 Nitra

037/7336648
037/7333479


špeciálna knižnica múzea a galérie

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ