Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Knižnica pri Štátnom veterinárnom ústave

Detail knižnice:
Knižnica pri Štátnom veterinárnom ústave
Akademická 3
949 01 Nitra

037/6536520-4
037/7335210


špeciálna knižnica ústavu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ