Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

VÚSAPL,a.s. odd.techn.inf. a techn.knižncie

Detail knižnice:
VÚSAPL,a.s.-odd.techn.inf. a techn.knižncie
Novozámocká cesta 179,pošt.pričinok Aú50
949 01 Nitra

037/6501163
037/6513495
kniznica@vusapl.sk

špeciálna firemná knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ