Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

ÚVTIP knižnica

Detail knižnice:
ÚVTIP - knižnica
Samova 9
950 10 Nitra

037/7721805
037/7721742
uvtip@uvtip.sk

špeciálna knižnica ústavu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ