Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Knižnica Agroinštitútu

Detail knižnice:
Knižnica Agroinštitútu
Akademická 4
949 01 Nitra

037/6534851
037/7332973
kniznica@agroinst.sk
www.agroinst.sk/knih.html
špeciálna poľnohospodárska knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ