Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Univerzitná knižnica

Detail knižnice:
Univerzitná knižnica
Limbová 12
833 03 Bratislava 37

02/59369124akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ