Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Školská knižnica

Detail knižnice:
Školská knižnica
Farská 23
950 50 Nitra

037/7721683
037/7721695
szsnitra@mail.t/com.sk
www.szsfarskanr.edu.sk
školská žiacka-učiteľská

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ