Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Kabinet Knižnica

Detail knižnice:
Kabinet - Knižnica
Komenského 25
902 01 Pezinok

033/6423973
033/6423973


školská žiacka-učiteľská

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ