Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Knižnica Nitrianskej galérie

Detail knižnice:
Knižnica Nitrianskej galérie
Župné námestie 3
949 01 Nitra

037/7721754
037/7721732
ng@flynet.sk

špeciálna knižnica múzea a galérie

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ