Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Knižnica Galérie Jána Koniarka v Trnave

Detail knižnice:
Knižnica Galérie Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3
917 01 Trnava

033/5511659
033/5511391
gjk@nextra.sk
www.gjk.sk
špeciálna knižnica múzea a galérie

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ