Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Ústavná knižnica ŠZÚ

Detail knižnice:
Ústavná knižnica ŠZÚ
ŠZÚ, Limbova 6
917 09 Trnava

033/5512861
033/5533203
szutt@mail.pvt.sk

špeciálna knižnica úradu-ústavu

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ