Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Lekárska knižnica

Detail knižnice:
Lekárska knižnica
Kláštorná 134
949 88 Nitra

037/6941227
037/6510616

www.snzobor.sk
špeciálna lekárska knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ