Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Lekárska knižnica

Detail knižnice:
Lekárska knižnica
NsP, Koreszkova 9
909 82 Skalica

034/6969315
034/6645563
nsp@ehs.sk
www.ehs.skl.nsp.sk
špeciálna lekárska a pacientska knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ