Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Lekárska knižnica pri FNsP Trnava

Detail knižnice:
Lekárska knižnica pri FNsP Trnava
FNsP, A. Žarnova 11
917 75 Trnava

033/5536001
03/5536224
fnspta@mail.pvt.sk

špeciálna lekárska a pacientska knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ