Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Vojenská osvetová knižnica

Detail knižnice:
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 3030, Borovianska cesta 1
960 02 Zvolen

O960463656špeciálna vojenská knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ