Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Akademická knižnica

Detail knižnice:
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Akademická knižnica
Kráľovská 386/11
907 51 Skalica

034/6965222
034/6644301
i.micova@sevs.sk
www.sevs.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ