Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Knižnica

Detail knižnice:
Knižnica
Dlhý rad 12
085 45 Bardejov

054/4724279
054/4722545
cvcbj@cvcbj.edu.sk

iná knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ