Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Školská knižnica

Detail knižnice:
Školská knižnica
Duchnovičova 13
068 01 Medzilaborce

057/7321002
057/7481120
info@gymlab.sk
www.gymlab.edupage.org
školská

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ