Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Žiacka knižnica

Detail knižnice:
Žiacka knižnica
Kornela Mahra 11
917 00 Trnava

033/3236880
033/5521174
skola@zskmahratt.edu.sk
www.zskmahratt.edupage.sk
školská žiacka

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ