Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Školská knižnica

Detail knižnice:
Školská knižnica
Beethovenova 27
917 08 Trnava

033/5331989
033/5331989
uhrikova.tatiana@zoznam.sk
www.szsspptt.edu.sk
školská žiacka-učiteľská

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ