Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Školská knižnica pri PaSA bl. Laury

Detail knižnice:
Školská knižnica pri PaSA bl. Laury
Kalinčiakova 24
917 01 Trnava

033/5340056
033/5545932
sekretariat@pasa.sk
www.pasa.sk
školská

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ