Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Školská knižnica

Detail knižnice:
Školská knižnica
Ulic Spartakovská 5
917 01 Trnava

033/5936756

skola@zsspartaktt.edu.sk
www.spartakovska.edupage.sk
školská

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ