Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK

Školská knižnica pri Základnej škole kniežaťa Pribinu

Detail knižnice:
Školská knižnica pri Základnej škole kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1
949 01 Nitra

037/6511832
037/6511832
zspribinunr@centrum.sk
www.zspribinunr.edupage.org
školská knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ