Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Slovenská ekonomická knižnica, Ekonomická univerzita v Bratislave

Detail knižnice:
Slovenská ekonomická knižnica, Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

02/62412293
02/62412302
KA@sek.euba.sk
www.sek.euba.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ