Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite

Detail knižnice:
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite
T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen

045/5206641
045/5479942
sldk@slkd.tuzvo.sk
www.sldk.tuzvo.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ