Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slov. poľnohosp.univerzite

Detail knižnice:
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slov. poľnohosp.univerzite
Štúrova 51
949 59 Nitra

037/6517743
037/6517743
slpk@uniag.sk
www.slpk.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ