Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Univerzitná knižnica Technickej univerzity

Detail knižnice:
Univerzitná knižnica Technickej univerzity
Letná 9
043 83 Košice

055/6333111
055/6230438
kniznica@lib.tuke.sk
www.lib.tuke.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ