Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Detail knižnice:
Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
810 01 Bratislava

02/90129518
02/52966126
kniznica@flaw.uniba.sk
www.flaw.uniba.sk/kniznica
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ