Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Fakultná knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

Detail knižnice:
Fakultná knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
Bartókova 8
811 02 Bratislava

02/9020 2150

kniznica@fevth.uniba.sk
https://www.fevth.uniba.sk/studium/kniznica/kniznica-ebf-uk/
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ